0

Nejnovější zprávy

Náš blog

Pravidla

KOMPLETNÍ PRAVIDLA PRO ADVENTNÍ SOUTĚŽ

 

Společnost A&P Company s.r.o.., IČ: 278 100 11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85653, se sídlem Kaprova 14, Praha 1 Staré Město (dále jen „pořadatel“) pořádá soutěž o produkty pořadatele. (dále jen „soutěž"). 

 

Pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání soutěže na webové stránce www.vesela-veverka.cz. Soutěž probíhá v termínu od 1. 12. 2019 do 24. 12. 2019 na území České republiky.

 

V článku uvádíme kompletní pravidla soutěže na Instagramu. V době 1.12. do 24.12.2019 probíhá na Instagramu @veselaveverka Adventní soutěž. Každý den bude možnost vyhrát jeden voucher na nákup na e-shopu www.vesela-veverka.cz

Adventní soutěž

Při příležitosti adventního období Vám každý den přinášíme možnost vyhrát jeden voucher na nákup na e-shopu www.vesela-veverka.cz

Do soutěže je věnováno od pořadatele 24 voucherů na nákup na e-shopu www.vesela-veverka.cz. Jak se zapojit do soutěže? Odpovězte správně na otázku do komentářů u soutěžního příspěvku. Každý může odpovídat pouze jednou v jeden den. Další dny můžete soutěžit znovu dle stejného postupu.Duplikátní odpovědi budou ze soutěže vyřazeny. Soutěžit můžete každý den od 1.12.2019 do 24.12.23:59

 

Trvání soutěže: 1.12.2019 – 24.12.2019

 Vyhlášení výhry předchozího dne bude probíhat vždy v čase od 10:00 do 12:00 následujícího dne a výherce bude označen do komentářů pod soutěžním příspěvkem, v kterém soutěžil, tím, že odpověděl správně na otázku. Výherce bude vybrán náhodně z komentářů. Náhodné vybírání bude zaznamenáno kamerou, takže není možné někoho vybrat předem.

 1. Každý soutěžící může soutěžit každý den, ale pouze v případě, že jeho komentáře nebudou duplicitní. Duplicitní komentáře pod jednotlivým dnem nebudou do soutěže zařazeny. Mohou být smazány nebo ignorovány. Pokud okomentujete v jeden den jednu fotku vícekrát vyhrazujeme právo na smazání všech komentářů od dotyčného z tohoto dne.

 

 1. Výherce se bude losovat náhodně každý následující den mezi 6:00 do 17:00.

 

 1. Výherce bude vybrán náhodně. Výhra se bude vybírat náhodným přejížděním po komentářích po náhodnou dobu. Při zastavení se vybere výherce, který bude čtvrtý od spodu. Výběr bude zaznamenán na rekordér.
 2. Výherní voucher bude zaslán po zaslání soukromé zprávy od výherce. Výherce musí poskytnout svojí emailovou adresu na kterou voucher bude zaslán. Pokud se výherce neozve do skončení soutěže 24.12. do 23:59 výhra propadá pořadateli.
 3. Výherce bude zveřejněn a označen v komentářích příspěvku pod kterým vyhrál.
 4. Výherce bude kontaktován prostřednictvím soukromých zpráv na instagramu.
 5. Výherní voucher platí pouze na eshopu www.vesela-veverka.czNikde jinde.
 6. Vouchery budeme zasílat pouze elektronicky prostřednictvím emailu. Vouchery si může výherce vytisknout a věnovat jako dárek.
 7. Výherní voucher je přenosný.
 8. Výherní kód na voucheru lze uplatnit pouze jednou.
 9. Odpověď na každou otázku ze soutěžní dne lze najít na www.vesela-veverka.cz
 10. Osoby mladší 18 let musí mít k účasti v soutěži souhlas zákonného zástupce. Ceny neposíláme poštou.
 11. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů. Sdílením soutěžního přís­pěvku na profilu Instagramu s příslušným označením (viz bod č. 2) vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a emailů poskytnutých v rámci soutěže společnosti Photohint.com, s.r.o. IČ: 26487896 za účelem další komunikace týkající se soutěže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží – li organizátor či pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.

Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas:o k za­sílání informačních e-mailů týkajících se této soutěže a dalších marke­tingových aktivit pořadatele, o k u­žití následujících osobních údajů pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné, město/obec a PSČ) a e-mail, o s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a město/obec na výherní listině.

14.Další důležité podmínky soutěže

Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních ma­teriálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84–90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.

Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poš­kozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vznik­nout.

Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže měnit.

V Praze dne 25.11.2019